Η H2onlyBatteryGreece (παραγωγή ηλεκτρισμού με νερό) είναι ελληνική εφεύρεση με εφευρέτη τον Γεώργιο Βιλανάκη εξαγώγιμα-ελληνικά-προϊόντα με κατοχύρωση έως το 2032. Η παραγωγή βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης όπως επίσης και το εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης. Τα προϊόντα μας τυποποιούνται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στη Κρήτη, από ανακυκλώσιμα υλικά. H ομάδα αποτελείται από Έλληνες Ηλεκτρονικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Φυσικούς που εργάστηκαν πολλά χρόνια για την ανάπτυξη της ιδέας H2OnlyBattery.