Για να ενεργοποιήσετε την H2OnlyBatteryGreece μπαταρία

 

Θα πρέπει να τη βυθίσετε  σε ένα ποτήρι νερό, σε ένα ποτάμι, στη θάλασσα, σε οποιοδήποτε υγρό μέσο, ή απλά να ρίξετε νερό η άλλο υγρό πάνω της. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λειτουργεί ακόμη και με ούρα. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι άμεση, και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα οι κυψέλες παραμένουν υγρές. Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει για αρκετές ώρες έως και ημέρες, ανάλογα με το κλίμα.

Όταν παρατηρηθεί  πτώση στην παραγωγή, ένα  απλό ξανά βρέξιμο, θα επανεκκινήσει τη διαδικασία. Αν παρέχουμε στην μπαταρία τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο (δηλ. πλήρες στέγνωμα), θα λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ της, όταν ξαναχρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε την μπαταρία θα πρέπει να την στεγνώσουμε πλήρως. Την αποθηκεύουμε σε στεγνό μέρος, και για όσο διάστημα παραμένει στεγνή δεν αλλοιώνεται.